включвам

включвам
вклю̀чвам нсв
вклю̀ча св
I. прх
1. (присъединявам, обхващам) inclùdere, comprèndere
2. (пускам) accèndere
II. рефл включвам се (в) aderìre (a), partecipàre (a), entràre (in)

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • включвам — гл. причислявам, вмъквам, прибавям, притурвам, вмествам, помествам, вмятам, присъединявам гл. съдържам, обхващам, обсягам, обгръщам гл. свързвам, съединявам гл. обемам, състоя се от гл. смятам, отнасям гл. схващам …   Български синонимен речник

 • имам — гл. притежавам, владея, съм собственик, държа, имам си, не съм лишен гл. съдържам, включвам гл. състоя се, съставен съм, включвам в себе си гл. овладявам …   Български синонимен речник

 • съдържам — гл. вмествам, помествам, смествам, включвам, обгръщам, обхващам, събирам, побирам, включвам в себе си, съставен съм, състоя се, имам, притежавам гл. схващам гл. обемам, състоя се от …   Български синонимен речник

 • влагам — гл. поставям, турям, слагам, намествам, помествам, понамествам, включвам гл. внасям, прилагам, привнасям, допринасям гл. употребявам …   Български синонимен речник

 • вливам се — гл. втичам се, съединявам се, присъединявам се гл. влизам, включвам се …   Български синонимен речник

 • влизам — гл. встъпвам, пристъпвам, преминавам, навлизам, задълбочавам се, прониквам, примъквам се, провирам се, минавам гл. участвувам, включвам се, вземам участие, сътруднича, съдействувам гл. съдържам се, вмествам се, побирам се …   Български синонимен речник

 • вмествам — гл. помествам, намествам, поставям, поставям на място, давам място, вмъквам, турям, настанявам, нагласявам, установявам, нареждам гл. побирам, събирам, обхващам, съдържам, включвам …   Български синонимен речник

 • вмъквам — гл. втиквам, вкарвам, пъхам, въвеждам, въвирам, вмятам, вплитам, вмествам, внедрявам, вгнездвам, впъхвам, завирам гл. включвам, помествам, прибавям, притурям, въвличам, причислявам, вписвам гл. бода, бодвам, забождам, набождам, пробождам,… …   Български синонимен речник

 • внедрявам — гл. вкоренявам, всаждам, вмествам, вмятам, вмъквам, включвам гл. въвеждам, пускам в употребление, прилагам, използвам гл. насаждам, втълпявам, внушавам гл. налагам, запечатвам в ума …   Български синонимен речник

 • вписвам — гл. записвам, причислявам, включвам, вмятам, вмъквам гл. отбелязвам, регистрирам, протоколирам, водя бележки …   Български синонимен речник

 • вплитам — гл. оплитам, заплитам, замотавам, омотавам, мотая, впримчвам, преплитам, усуквам, опримчвам гл. замесвам, намесвам, забърквам, обърквам, вмъквам, обвързвам, включвам, ангажирам гл. спъвам гл. плета, изплитам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”